من و خواهرم

زمین رانجات دهید!

صرفه جویی یکی ازبهترین راه های کمک به زمین است .می دانید


چه هنگام گازدی اکسید کربن وارد جومی کنیم وموجب گرم شدن


زمین می شویم؟


هنگام:


 • تماشای تلویزیون
 • بازی رایانه ای
 • روشن کردن کولریابخارِِِِِِِِِِِِِی
 • گوش دادن به ضبط صوت
 • استفاده ازسشوار
 • طی کردن مسیرهاباخودرو
 • استفاده از ظروف یک بارمصرف وکیسه های پلاستیکی
 • روشن کردن لامپ ها
 • شستن لباس باماشین لباس شویی
 • استفاده ازماشین ظرف شویی
 • استفاده ازماکروویو
 • دوریختن زباله هاو بازیافت نکردن آن ها
مانمی توانیم استفاده ازاین وسایل رابه کل کناربگذاریم.

اما می توانیم بامصرف کمتروبه اندازه ازگرم شدن زمین جلوگیری

کنیم وجان زمین وانسان هاوجانوران وگیاهان رانجات دهیم!