X
تبلیغات
زولا

من و خواهرم

توصیه هایی درباره ی استفاده ازتلفن همراه

 درخانه از گوشی های معمولی (سیم دار ) استفاده کنید. 

 

  تلفن همراه را به کمربند خود نبندید یا توی جیب پیراهن نگذارید. 

 

این کار باعث می شود قلب ودیگر قسمت های حساس بدن اسیب   

 

ببیند. 

 

  موقع رانندگی اصلا"با تلفن صحبت نکنید. این کاراحتمال تصادف را    

  7برابرمی کند.

 

  برای بیدار شدن از زنگ تلفن استفاده نکنید. امواج تلفن باعث  

                                                                                             

میشود خواب از حالت طبیعی خارج شود وتپش قلب هم تغییر کند. 

 

 

  هنگام گفت وگو گوشی را به گوش خود نچسبانید.گوشی دست     

کم باید 2 سانتی متر با گوش فاصله داشته باشد .ازاین بهتر استفاده     

هدفون یا روش های دیگری است که بین گوش ما و گوشی فاصله  

 

می اندازد ! 

 

 

  کارتهای اعتباری مانند کارت های بانکی_ تلفن و سوخت نباید در 

 

نزدیکی گوشی های همراه قرار داده شوند .چون به ان ها اسیب 

 

می رساند.